Tải Game

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Bảo

Đăng ngày 23/06/2018

Pháp Bảo là một trong những tính năng đặc sắc nhất của Thanh Vân Chí Mobile, Pháp Bảo Đại Hiệp mang theo bên người sẽ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả.

Ngoài việc có thể sử dụng kỹ năng riêng của từng loại Pháp Bảo, sau khi thức tĩnh Pháp Bảo còn tăng các chỉ số cơ bản cho nhân vật chính theo % cực kỳ hiệu quả

 

 

Bích Dao Kính Bút !