Tải Game

Hệ Thống Boss

Đăng ngày 23/06/2018

Boss Thế Giới là một những tính năng đặc thù không thể thiếu hầu hết các game nhập vai PK như Thanh Vân Chí Mobile

Ngoài Boss Thế Giới còn có Boss Cá Nhân chỉ đánh 1 mình mà không sợ bị KS (^.^), Hệ Thống Boss rơi bộ trang bị quý hiếm cần thiết cho nhân vật

Bích Dao Kính Bút !