Tải Game

Hệ Thống Phó Bản

Đăng ngày 23/06/2018

Thanh Vân Chí Mobile sở hửu Hệ Thống Phó Bản cực kỳ phong phú và đa dạng

Ngoài Phó Bản Cốt Truyện sau khi vượt qua 3* mỗi ngày Đại Hiệp còn có thể càng quét nhận rất nhiều EXP và vật phẩm tăng sao cho Tướng theo mình,..

Còn có các Phó Bảng mỗi ngày dùng tìm kiếm các loại nguyên liệu cực kỳ hiếm mà chỉ cày cuốc mới có được,

Bích Dao Kính Bút !