Tải Game

Hệ Thống Tướng Đồng Hành

Đăng ngày 23/06/2018

Hệ Thống Tướng được coi là đặc sắc nhất Thanh Vân Chí Mobile, Đại Hiệp có thể sở hữu những nhân vật mà mình yêu thích như Trương Tiểu Phàm, Bích Dao, Tăng Thư Thư,...

Tướng khi xuất trận có thể cùng Đại Hiệp chính chiến mọi nơi, dùng những Pháp bảo kỹ năng đặc biệt trợ chiến rất hiệu quả,

Tướng đồng hành với Đại Hiệp có thể Tăng Cấp, Tăng Sao, Tẩy luyện thuộc tính, và kích Duyên tướng sẽ được nhiều hiệu quả bất ngờ

Bích Dao Kính Bút !