Tải Game

Khuyến Mãi 100% Chuyển Tiền vào game

Đăng ngày 27/06/2018

Thời Gian: Duy Nhất ngày 07/09/2018

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tiên Hiệp sẽ nhận được thêm 100% KNB chuyển vào game nhé

Ví Dụ : Bạn chuyển 10.000 Cxu vào game sẽ nhận được 20000 KNB thay vì 10000 KNB như ngày thường

Bích Dao Kính Bút !